JAK ČÍST V CERTIFIKÁTU NA DIAMANT

Mnohým z Vás nemusí být jasné, jak se v certifikátu na diamant zcela vyznat. Ve správném pochopení veškerých údajů v certifikátu by Vám měl pomoci tento článek.

Mnozí naši zákazníci řeší otázku, jak se vůbec v mezinárodně uznávaných certifikátech dostatečně vyznat. Proto jsme připravili tento článek, který by Vám s orientací v certifikátu měl výrazně pomoci.

Pro ukázku jsme vybrali certifikát GIA (Geomological Institute of America), ovšem struktura mezinárodně uznávaných certifikátů je velmi blízká.

Fotografie certifikátu:

 

 

GIA Diamond grading report

Tento údaj značí, že se jedná o přírodní diamant – tuto informaci poskytuje každý  mezinárodně uznávaný certifikát, ale místo této informace na certifikátu se liší.

 

Následují informace:

 • Datum vydání certifikátu.
 • Unikátní číslo certifikovaného diamantu.
 • Tvar diamantu.
 • Rozměry diamantu.

 

Grading results

Základní parametry diamantu.

Následují informace:

 • Hmotnost diamantu, která je uvedena v karátech.
 • Barva diamantu.
 • Čistota diamantu.
 • Proporce diamantu.

 

Additional grading informations

Dodatečné informace udané k hodnocení diamantu.

Následují informace:

 • Informace o lesku diamantu.
 • Symetrie diamantu, tedy shoda úhlů a velikosti plošek.
 • Fluorescence diamantu (reakce na UV záření).
 • Informace o laserovém číslování.

 

Další poznámky k diamantu: Tento prostor nejčastěji slouží k podrobnějšímu popisu čistoty diamantu, nebo pro upozornění na dodatečné technologické úpravy diamantu. Technologicky upravené a syntetické diamanty v nabídce VVDiamonds nenaleznete.

 

 

 

 

Proportions

V této části se můžeme dočíst dodatečné informace na základě kterých byly stanoveny proporce diamantu. Pro neodborníka je složité se v těchto informacích zorientovat, a proto je používáno dvojí hodnocení proporcí. Přechozí „slovní“ a toto číselné.

 

Clarity Characteristics

Charakteristiky čistoty diamantu znázorňující inkluze pomocí symbolů. Význam těchto symbolů pak naleznete pod grafikou. Zpravidla jsou zakresleny vady, které určují parametr čistoty diamantu.

Grading Scales

Poslední informací na certifikátech jsou škály hodnocení, aby měli neodborníci přehled, v jaké části hodnocení se jejich kámen nachází.