JAK SE HODNOTÍ DIAMANTOVÝ BRUS

Při hodnocení diamantů se hodnotitel zaměřuje na 4 nejčastější parametry...

Při hodnocení diamantů se hodnotitel zaměřuje na 4 nejčastější parametry. Ty můžete také znát pod zkratkou 4C. Jsou to barva (color), váha (carat), čistota (clarity) a brus (cut). Hodnocení brusu můžeme ovšem rozšířit ještě dál, a to na parametry – proporce, lesk a symetrie.

Tímto článkem se na hodnocení brusu podíváme z blízka – důležitým faktem je, že parametr brusu nepopisuje tvar, ale kvalitu vybroušení.

Proporce / Proportions
proporce diamantu

Před každým broušení se musí brusič rozhodnout, jak surový diamant upravit, aby maximalizoval jeho hodnotu. Zvážit musí štěpné linie, vnitřní vady a další možné prvky, které broušení komplikují. Počítat také musí s maximální hmotností, kterou chce brusič dosáhnout ideálním vybroušením (počítá se zde s tolerancí) – Brusič analýzou získá informace, že po vybroušení surového diamantu do dobrého brusu je konečná váha 1.01ct. Excelentní brus však vyžaduje vybroušení až do hmotnosti 0.96ct.

Brusič také během své práce dbá na vytvoření ideálních proporcí diamantu, aby bylo dosaženo optimálního odrazu světla, kterým bude např. hotový briliant reflektovat kompletní barevné spektrum.

Ideální proporce například zahrnují:

  • Hloubku,
  • Velikost plošek,
  • Délku stran diamantu,
  • Jednotlivé úhly mezi fazetami,
  • atd.

 

Lesk / Polish

Poté co se diamant vybrousí do finálního tvaru, přichází na řadu finální leštění. Při tom dochází k odstranění drobných povrchových vad a uhlazení plošek diamantu. Kvalitu lesku samozřejmě negativně ovlivňují zbylé povrchové trhlinky, nedoleštěné hrany a další parametry, které často nemůže brusič ovlivnit.

 

Symetrie / Symmetry

Během hodnocení symetrie se hodnotící zaměřuje na to, jak je finálně vybroušený diamant symetrický. Zda odpovídají velikosti jednotlivých plošek, zda na sebe navazují, pravidelnost rundisty, celistvost úhlů atd. Symetrie je ovšem parametrem, který má nejmenší vliv na vizuální vzhled diamantu.

 

Stupně hodnocení brusu:

Excelentní / Excellent

Jedná se o nejvyšší stupeň, který poskytuje nejvyšší brilanci diamantu – tento parametr je nejvyhledávanější pro investiční účely.

Velmi dobrý / Very Good

Brilance diamantu je stále na vynikající úrovni, kdy je pro pouhé oko zkušeného gemologa téměř nerozpoznatelná od excelentního brusu. Velmi dobrý brus je též použitelný pro investiční účely.

Dobrý / Good

Diamanty s hodnocením brusu „dobrý“ jsou vhodné pro využití ve šperkařství, protože nabízí stále vysokou brilanci a vsazením do šperku se nedokonalost některých parametrů pro oko ztratí. Pro laické oko je však i „dobrý“ brus od „excelentního“ k nerozeznání. Diamanty s hodnocením brusu „dobrý“ již nejsou použitelné pro investiční účely.

Uspokojivý / Fair

Brilance diamantu s „uspokojivým“ brusem je bez možnosti porovnání s kvalitnějšími brusy pro laické oko opět k nerozeznání. Tento brus nabízí skvělý poměr cena / kvalita, a proto se jedná o nejrozšířenější šperkovou kvalitu brusu.

Slabý / Poor

Nekvalitně vybroušené diamanty, které nabízí jen velmi omezenou brilanci.